Սաշիմի

Սյակե

Սաղմոն
5 

Կտոր

Սաղմոն
5500
1

drag

Սյակե
Նմանատիպ ուտեստներ