Roll

Zenshi

Nori, rice, oil fish, cucumber, tobiko, spicy sauce
8 

Pieces

Caviar
3800
1

drag

Zenshi
Spicy
More You Like