Maki

Salmon Maki

Nori, rice, salmon
8 

Pieces

Salmon
2600
1

drag

Salmon Maki
More You Like