Alcoholic drinks

Liqueur Akashi-Tai Ginjo Yuzushu 0.5

Volume 0.5, strength 10%
1 

piece

19000
1

drag

Liqueur Akashi-Tai Ginjo Yuzushu 0.5
More You Like